Capitales de África: Yibuti Hacemos un recorrido por las capitales de África. Visitamos la ciudad de Yibuti, capital de Djibuti