BALNEARIOS DE ESPÀÑA. 7 Recorrido por diversos balnearios de España. Parte 7 y última.