BALNEARIOS DE ESPAÑA. 6 Recorrido por diversos balnearios de España. Parte 6